• 0312 230 47 04 – 05

Dijital Servisler Aydınlatma Metni

DİJİTAL SERVİSLER AYDINLATMA METNİ

 

1. Amaç ve Kapsam

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI (bundan sonra kısaca BEM-BİR-SEN” ya da Sendika olarak anılacaktır) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda özenle çalıştığımızı söylemek isteriz. Kuruluş bu metinde ve Gizlilik Politikasında < https://bembirsen.org.tr/bembirsen-privacy-policy > belirtilen durumlarda bir veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVK”) ve uygun olarak işliyor, korunması için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz.

Bu çerçevede, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerindeki iş hesabımız ve gruplarımız üzerinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçenlerin ya da düzenlediğimiz video konferansların katılımcılarının kişisel verileri, aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi nasıl işlendiğine ilişkin daha detaylı bilgi için aydınlatma yükümlülüğümüzün bir parçası olan Gizlilik Politikamızı < https://bembirsen.org.tr/bembirsen-privacy-policy > inceleyebilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni yalnızca BEM-BİR-SEN olarak tarafımızdan ve bizim kontrolümüzde yürütülen servisler ve süreçler için geçerlidir. Anlık mesajlaşma, video konferans ve sosyal medya uygulama ve servislerine katılan ve bizimle etkileşim kuran diğer tarafların bizim bilgimiz dışında diğer katılımcılarla yürütebilecekleri her türlü veri işleme faaliyetleri bizim değil, söz konusu kişi/kişilerin sorumluluğundadır.

2. KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Alt Veri İşleyen: Veri sahibinin verilerini veri sorumlusu ile birlikte ama kendi amaçları doğrultusunda ve kendi vasıtaları ile işleyen, kendi veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

BEM-BİR-SEN, internet sitelerinin ziyaretçileri ve internet üzerinden sağladığı hizmetlerin kullanıcılarına ait kişisel veriler bakımından ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. BEM-BİR-SEN, veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir.

“Veri Sorumlusu” olarak künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI (BEM-BİR-SEN)

Adres

Zübeyde Hanım Mah. | Sebze Bahçeleri Cad. | No:86 Kat:6 06400 Altındağ / ANKARA

İnternet Sitemiz:

www.bembirsen.org.tr

Telefon : 

S: +90312 230 47 04 – 05 | F: +90312 229 66 39

e-posta :

[email protected]

 

4. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜN KAPSAMI NEDİR?

6698 sayılı Kanununun 10uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanununu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir. 

BEM-BİR-SEN olarak işbu Aydınlatma Metni” ve Gizlilik Politikası” < https://bembirsen.org.tr/bembirsen-privacy-policy > ile kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

5. HANGİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ İŞLENMEKTEDİR?

Sendika olarak sunduğumuz hizmetler ve diğer idari ve sosyal faaliyetlerimizin tanıtımı ve farkındalığını artırmak adına, dijital ortamdaki E-Dergi vb yayınlarında ve gerekse BEM-BİR-SEN adına yayın yaptığımız ya da hesap açtığımız Facebook ve Twitter’daki sosyal medya hesaplarımızda üyelerimiz, yönetici ve çalışanlarımız, takipçilerimiz ve diğer üçüncü kişilere ait kimlik, görsel işitsel, vb. gibi diğer kategorilerdeki verilerini işlemekteyiz. Ayrıca video konferans ve whatsapp gibi platformlardan yaptığımız anlık iletişim, toplantı gibi işlemler nedeniyle de farklı kategorideki kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, tamamen ve doğrudan Sendikal faaliyetlerimiz ile ilişkili olmak üzere;

1.  Elektronik kanallar üzerinden Kurumsal tanıtım yapmak, muhataplarımızla çağın gerektirdiği kanallarla hızlı ve etkili iletişim kurmak,

2.   Basınla ilişkileri yürütmek,

3.   Kamuoyunu bilgilendirmek,

4.   Etkinliklere katılmak,

5.   Bilgi, destek ve şikayet taleplerini takip etmek,

6.  Kullanıcılarına ait işlemleri yürütmek,

7.   

8.  

 
 CMS v8.0