• 0312 230 47 04 – 05

Gizlilik Politikası

 

Tanımlar

 

Veri Sorumlusu

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

(bundan sonra "Biz" veya "Bembirsen" olarak anılacaktır)

 

Adres:

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No:86 Kat:6 06400 Altındağ / ANKARA

E-posta: bembirsen@bembirsen.org.tr

S: +90312 230 47 04 – 05 | F: +90312 229 66 39

 

Veri Sorumlusunun İrtibat Kişisi

Akın Acar

Bilgi İşlem Sorumlusu

E-posta: akinacar@bembirsen.org.tr

 

● Veri Denetleyicisi

Veri Kontrolörü, herhangi bir kişisel bilginin hangi amaçla ve hangi şekilde işleneceğini veya işleneceğini belirleyen (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle ortak olarak) gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

 

● Veri İşleyici

Veri İşleyici, verileri Veri Kontrolörü adına işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir.

 

● Veri Sahibi

Veri Sahibi, Hizmetimizi kullanan ve Kişisel Verilerin konusu olan yaşayan herhangi bir bireydir.

 

● Kişisel Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir

 

● GDPR

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (No. 2016/679)

 

● PDPL

Türkiye Cumhuriyeti 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

1. Kişisel verileri işleme ilkeleri

Veri Sorumlusu olarak kişisel verileri işleme ilkelerimiz şunlardır:

● Adalet ve yasallık. Kişisel verileri işlediğimizde, Veri Sahiplerinin bireysel hakları korunmalıdır. Tüm kişisel veriler yasal ve adil bir şekilde toplanmalı ve işlenmelidir.

● Belirli bir amaç ile sınırlıdır. Veri Sahibinin kişisel verileri yalnızca belirli amaçlar için işlenmelidir.

● Şeffaflık. Veri Sahibi, verilerinin nasıl toplandığı, işlendiği ve kullanıldığı konusunda bilgilendirilmelidir.

● Uygulamalarımızda, Girilen Veriler şifreli sunucularda sadece sizlerin görebileceği şekilde depolanır ve 3. şahıs yada kurumlar ile paylaşılmaz.

● Uygulama ile yalnızca kayıtlı olan üyelerimizin bilgilerine ulaşmakta kullanılmaktadır ve üyelerimize ait kişisel veriler sadece özel veritabanlarında şifreli olarak saklanır.

 

2. Hangi kişisel verileri topluyor ve işliyoruz

BemBirSen, Mobil uygulamaları kullanmak amacı için birkaç farklı türde kişisel veri toplar. Kişisel Veriler şunları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

● Adı ve soyadı

● Telefon numarası

 

3. Kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyoruz

Elde edilen veriler, işleme ile ilgili olarak Bembirsen tarafından paylaşılan Bilgilendirme Bildiriminde belirtilen bir dizi amaç için işlenecektir. Sendika toplanan kişisel verileri kullanır:

● İnsan kaynakları politikalarımızı sağlam bir şekilde planlamak ve uygulamak,

● Sendikal faaliyetleri sağlıklı yürütmek,

● Bağlı bulunduğumuz konfederasyon ve stratejilerimizi doğru şekilde planlamak ve yürütmek;

● Sendikal faaliyetler ve hizmetlerimizdeki değişiklikleri size bildirmek

● Sendika ve konfederasyonun hukuki, ticari ve fiziki güvenliğini sağlamak,

● Şube yönetimi süreçlerini planlamak ve yürütmek,

● Faaliyetlerimizi iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak

● Sendika ile ilgili stratejileri belirlemek, organizasyonel işleyişini stratejik plan ve hedeflerimize uygun olarak sağlamak.

● Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak için

 

4. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi için yasal dayanak

Türkiye'nin en eski yaprak tütün bayilerinden biri olan Polen, hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 Sayılı Kanun, "KVKK") gereğince şirketimizle ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması için uygun ve teknik tedbirler almıştır. ) ve GDPR, No: 2016/679.

Şirket, kişisel verileri her iki veri koruma kanununda yer alan hükümlere uygun olarak;

a) Bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşmeye girmeden önce adımlar atmak için

b) yasal bir yükümlülüğe uygunluk

c) meşru menfaatler

Aşağıdaki durumlarda meşru çıkarları gözetmek için kişisel verileri de topluyor ve işliyoruz:

 Hukuki ihtilaflarda hukuki talep ve savunma iddiası

 BT operasyonlarının ve BT güvenliğinin sağlanması

 Bina ve sistem güvenliği için önlemler (örn. Erişim yetkileri)

 Dahili iş süreçlerimizi ve hizmetlerimizin optimizasyonumuzu iyileştirmek için önlemler

d) Açık Rıza

Bazı durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesi kesinlikle gerekli değildir ve sadece sizin izninizle izin verilir. Bu durum ve özellikle sizin rızanızı vermenin gönüllülük esasına dayalı olduğu ve gelecekte geçerli olmak üzere her an geri alınabilir olduğu konusunda sizi bilgilendiririz.

 

5.İzinler

İnternet Kullanım İzinleri ,Uygulamamızdan Verilerin Şifreli sunuculara gönderilebilmesi için gerekli olan izindir ve kullanıcıların bunu tanımlaması gerekir. bu izinler telefonunuzdan isteğiniz dışında bir bilgiyi transfer etmek için kullanılmaz.

Uygulamalarımız, size ait herhangi bir kişisel bilgiyi toplamaz ve sizden bu yönde bir talepte bulunmaz. Mobil uygulamada hiç bir veri tutulmamaktadır. Bütün servisler ile web sunucusundan çekilmektedir. Yalnızca görüntüleme için kullanılmaktadır. Mobil uygulamasında giriş işlemlerinde de web servisler ile yapılmaktadır.

Push Bildirimleri İzinleri: Bu izin uygulama içerisinde yeni bir mesajın anlık olarak alınabilmesi için kullanıcı tarafından kabul edilen bir izindir.

 

6. Kişisel verilerin saklanması

Kişisel bilgilerinizi yalnızca bu Veri Koruma Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Daha da önemlisi, bilgilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız.

 

7. Veri Sahibi olarak haklarınız

Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarınız vardır. Sizin hakkınızda hangi kişisel verileri tuttuğumuzdan haberdar olmak ve sistemlerimizden kaldırılmasını istiyorsanız, lütfen yukarıda belirtilen İrtibat Kişisi (bembirsen@bembirsen.org.tr) aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

 

 

 
 CMS v8.0